ข่าวสาร YouTube ปี 2019 ปี 2019 Part 1


รายการยูทูปlสำหรับคนรักโมเลฟิกเกอร์มีดังนี้

1. Captain Marvel Scale 1/6

2. Iron Man Mark 85 Scale

3. Thanos Avengers End Game Scale 1/6

4. Nebula Scale 1/6

5. Captain America Scale 1/6

6. Thanos Avengers End Game Scale 1/10

7. Hawkeye (Normal,Deluxed) Scale 1/6

Visitors: 44,573