ข่าวสาร YouTube ปี 2019 Part 2

 รายการ ข่าวสารสำหรับคนรักโมเดล มีดังนี้

1. War Machine Mark 5 Scale 1/6

2. Tony Stark (Team Suit) Scale 1/6

3. Nano Galuntlet Scale 1/4

4. Black Widow Avengers End Game Scale 1/6

Visitors: 42,459